Garanția financiară.

Garantarea drepturilor este o etapa indispensabilă în procesul de vămuire.

Garantarea drepturilor vamale

Pentru efectuarea tranzitului de mărfuri este necesară utilizarea instrumentelor de garantare, cel mai utilizat fiind carnetul TIR. Dacă însă nu efectuați tranzitul mărfurilor sub incidența convenției TIR, firma noastră este pregătită să vină în sprijinul dumneavoastră, pentru a va garanta marfa pe perioada de tranzitare. Astfel, în calitate de principal obligat putem efectua pentru dumneavoastră toate tipurile de operațiuni de tranzit.

Garanția este eliberată de sub evidența organului vamal, la închiderea regimului de Tranzit, și trecerea mărfii sub un alt regim vamal.

Aceleași condiții, de garantare a plății drepturilor de import, se aplică și pentru mărfurile depozitate provizoriu, în antrepozitele vamale. Această procedură, la fel necesită existența unui garant echivalent cu marfa depozitată. Această garanție, se eliberează de sub evidența organului vamal, la fel, la momentul eliberării mărfii sau trecerea ei sub un alt regim vamal.