Vămuirea mărfurilor în toate destinațiile vamale existente.

Punerea mărfurilor în libera circulație | Importul într-un regim de Perfecționare Activă/Pasivă | Tranzit | Export | Antrepozit Vamal | Import în Regim de Admitere Temporară

Vămuirea Mărfurilor

Odata ce toate actele sunt receptionate si in regula, se purcede la procedura nemijlocita de vamuire. Vă oferim, în linii generale o descriere a procedurii:

- primirea documentelor necesare pentru import sau export;
- verificarea corectitudinii întocmirii actelor, conform cerințelor organului vamal, cît și a normelor internaționale;
- calculul drepturilor vamale si informarea agentului despre valoarea acestora;
- procesarea in sistemul informațional a Declarației Vamale;
- depunerea declaratiei vamale la biroul vamal;
- urmarirea și oferirea informațiilor suplimentare necesară colaboratorului vamal pentru vămuire;
- Asistarea colaboratorului vamal la controlul fizic al mărfii;
- Primirea declarației validate de la colaboratorul vamal, și predarea ei clientului.

Vă prezentăm gama de servicii oferite, nemijlocit printr-un anumit proces de vămuire:

Plasarea mărfurilor sub un regim vamal definitiv.

- Regim IMPORT -

- Regim EXPORT


Plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv.

- Admitere Temporară -

- Tranzit

- Perfecționare Activă

- Perfecționare Pasivă

- Antrepozit Vamal

- Transformare sub control vamal

Importul mărfurilor cu scutirii.

- Majorarea Fondului Statutar

- Ajutoare Umanitare

- Corpuri Diplomatice

- Granturi, Hotărîri și Proiecte


.

Plasarea și scoaterea mărfurilor din/în Zona Economica Liberă


.

Prezentarea mărfurilor la Autoritatea Vamală pentru control fizic

.

Perfectarea declarației privind valoarea în vamă a mărfii

.

Perfectarea Declarației Ecologice

.

Reprezentarea companiei în instanțele de control fito-sanitar și sanitar-veterinar